بسته های سرمایه گذاریمنطقه گردشگـري چشمه قلقلي

نام منطقه:منطقه گردشگـري چشمه قلقلي

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان بندرگز

نزديك ترين شهــر:بندر گز
نزديك ترين روستــا:روستای گز غربی

 

 

محور گردشگری روستای زیارت به آبشار زیارت
نام منطقه:محور گردشگری روستای زیارت به آبشار زیارت
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان شهرستان گرگان
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:زيارت

 

 

منطقه گردشگري زیتون تپه

نام منطقــه:منطقه گردشگري زیتون تپه

استــان:گلستـان

آدرس:استان گلستان- شهرستان آزاد شهر

نزديك ترين شهــر:آزاد شهر
نزديك ترين روستــا:خاندوز سادات
 

 

تپه باستانی یاریم تپه

نام منطقــه:تپه باستانی یاریم تپه

استــان:گلستـان

آدرس:استان گلستان- شهرستان گنبد

نزديك ترين شهــر:گنبد
نزديك ترين روستــا:روستای یارم تپه
 

 

محور گردشگري توسكستان به سر علـــي آباد
نام منطقــه:محور گردشگري توسكستان به سر علـــي آباد
استــان:گلستـان
آدرس:18 كيلومتري جنوب شرقي گرگــــان- روستاي توسكستان
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:توسكستان

 

 

ساحل بندر تركمن
نام منطقه:ساحل بندر تركمن
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان تركمن – بندر تركمن
نزديك ترين شهــر:بندرتركمن
نزديك ترين روستــا:حاجي نظر

 

 

تپه باستانی تورنگ تپه
نام منطقــه:تپه باستانی تورنگ تپه
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان گرگان- بخش بهاران تپه باستانی تورنگ تپه
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:روستای تورنگ تپه

 

 

تالاب هاي بين المللي آلماگل، آلاگل و آجي گل
نام منطقــه:تالاب هاي بين المللي آلماگل، آلاگل و آجي گل
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان گنبد كاووس- روستاي تنگلي
نزديك ترين شهــر:اينچه برون
نزديك ترين روستــا:تنگلـــي

 

 

روستای ییلاقی سیاه مرز کوه
نام منطقــه:روستای ییلاقی سیاه مرز کوه
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستای ییلاقی سیاه مرز کوه
نزديك ترين شهــر:علي آبادكتول
نزديك ترين روستــا:روستای سیاه مرز کوه

 

 

پارك طبيعت شيرآباد
نام منطقه:پارك طبيعت شيرآباد
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان راميان – شهر خان ببین - روستایشیر آباد
نزديك ترين شهــر:خان ببین
نزديك ترين روستــا:شیر آباد

 

 

محور باران كوه – جنگل شصت كلا
نام منطقه:محور باران كوه – جنگل شصت كلا
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان گرگان – روستاي شصت كلا
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:شصت كلا

 

 

جنگل شموشك
نام منطقه:جنگل شموشك
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان شهرستان كردكوي روستای شموشک
نزديك ترين شهــر:كردكوي
نزديك ترين روستــا:شموشك پائين

 

 

منطقه گردشگـري شاهکوه
نام منطقه:منطقه گردشگـري شاهکوه
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان شهرستان گرگان
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:شاهکوه

 

 

منطقه گردشگری روستای سرکلاته خرابشهر
نام منطقه:منطقه گردشگری روستای سرکلاته خرابشهر
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان کردکوی بخش مرکزی روستای سرکلاته خرابشهر
نزديك ترين شهــر:کردکوی
نزديك ترين روستــا:روستای سرکلاته خرابشهر

 

 

منطقه گردشگري جنگل رنگو
نام منطقــه:منطقه گردشگري جنگل رنگو
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان گرگان
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:روستاي توشن

 

 

منطقه چشمه گل راميان

نام منطقه:منطقه چشمه گل راميان

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان راميان
نزديك ترين شهــر:راميان
نزديك ترين روستــا:روستای باقرآباد

 

 

منطقه نمونه گردشگري برج تاریخی رادکان کردکوی
نام منطقــه:منطقه نمونه گردشگري برج تاریخی رادکان کردکوی
استـان:گلستان
آدرس:42 كيلومتري جنوب كردكوي روستای رادکان
نزديك ترين شهـــر:كردكوي
نزديك ترين روستــا:رادکان

 

 

منطقه نمونه پارک ملی گلستان
نام منطقه:منطقه نمونه پارک ملی گلستان
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان مينو دشت
نزديك ترين شهــر:گالیکش
نزديك ترين روستــا:تنگراه

 

 

منطقه نمونه گردشگري پارک طبیعت لوه

نام منطقه:منطقه نمونه گردشگري پارک طبیعت لوه

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان مينو دشت

نزديك ترين شهــر:گالیکش
نزديك ترين روستــا:لوه

 

 

محور گردشگری روستاي پاقلعه به قلعه ماران

نام منطقه:محور گردشگری روستاي پاقلعه به قلعه ماران

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان راميان روستاي پاقلعه

نزديك ترين شهــر:راميان
نزديك ترين روستــا:روستای پاقلعه و پلرم

 

 

محور النگ

نام منطقــه:محور النگ

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان راميان- روستاي ويرو

نزديك ترين شهــر:راميان
نزدیکترین روستا:ويرو
 

 

 

سد کوثر (نومل)
نام منطقه:سد کوثر (نومل)
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان شهرستان گرگان
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:نومل

 

 

منطقه گردشگري آبشار نیلبرگ
نام منطقــه:منطقه گردشگري آبشار نیلبرگ
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان رامیان
نزديك ترين شهــر:رامیان
نزديك ترين روستــا:دزدک

 

 

پارک شبنم نوده خاندوز

نام منطقه:پارک شبنم نوده خاندوز

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان آزادشهر

نزديك ترين شهــر:نوده خاندوز
نزديك ترين روستــا:نوده حاجی لر
 

 

 

نام منطقه:منطقه نمونه گردشگـري ناهار خوران

نام منطقه:منطقه نمونه گردشگـري ناهار خوران

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان گرگان

نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا:زیارت

 

 

منطقه گردشگری خالد نبی

نام منطقه:منطقه گردشگری خالد نبی

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان کلاله روستای گچی سو بالا

نزديك ترين شهــر:کلاله
نزديك ترين روستــا:گچی سو بالا

 

 

محــور گردشگري محمــد آباد
نام منطقــه:محــور گردشگري محمــد آباد
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستاي محمد آباد
نزديك ترين شهــر:فاضل آباد
نزديك ترين روستــا:محمــد آباد

 

 

منطقه گردشگری مختومقلي فراغي

نام منطقه:منطقه گردشگری مختومقلي فراغي

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان مراوه تپه – مقبره مختومقلي فراغي
نزديك ترين شهــر:مراوه تپه

 

 

محور گردشگري پارك جنگلي امام رضاي كردكوي به دهكده ييلاقي دراز نو و جهان نما
نام منطقــه:محور گردشگري پارك جنگلي امام رضاي كردكوي به دهكده ييلاقي دراز نو و جهان نما
استـان:گلستان
آدرس:7 كيلومتري جنوب كردكوي در مسير جاده به كردكوي به دراز نو
نزديك ترين شهـــر:كردكوي
نزديك ترين روستــا:ولاغــور

 

 

محورخوش ييلاق به آزادشهر
نام منطقه:محورخوش ييلاق به آزادشهر
استــان:گلستان
آدرس:استان گلستان- شهرستان آزادشهر
نزديك ترين شهــر:نوده خاندوز
نزديك ترين روستــا:روستاهای وطنا، رحیم آباد، تیل آباد، مهدی آباد، فارسیان

 

 

آبشـــار و سد كبـــودوال
نام منطقــه:آبشـــار و سد كبـــودوال
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستاي كرد آباد
نزديك ترين شهــر:شهرستان علي آباد كتول و در فاصله 3  كيلومتري واقع است.
نزديك ترين روستــا:كرد آباد

 

 

منطقه نمونه گردشگـري هزار پیچ

نام منطقه:منطقه نمونه گردشگـري هزار پیچ

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان گرگان
نزديك ترين شهــر:گرگان

 

 

قطب بین المللی گردشگری گمیشان

نام منطقه:قطب بین المللی گردشگری گمیشان

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان تركمن – گمیش تپه

نزديك ترين شهــر:گمیش تپه
نزديك ترين روستــا:گمیش تپه جیک

 

 

پارك جنگلي قرق

نام منطقه:پارك جنگلي قرق

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان گرگان روستاي قرق

نزديك ترين شهــر:فاضل آباد
نزديك ترين روستــا:قرق

 

 

منطقه گردشگری روستای قلعه قافه

نام منطقه:منطقه گردشگری روستای قلعه قافه

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان مینودشت بخش مرکزی روستای قلعه قافه

نزديك ترين شهــر:مینودشت
نزديك ترين روستــا:روستایقلعه قافه

 

 

منطقه گردشگری روستای فارسیان آزاد شهر

نام منطقه:منطقه گردشگری روستای فارسیان آزاد شهر

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان آزاد شهر بخش چشمه ساران روستای فارسیان

نزديك ترين شهــر:آزاد شهر
نزديك ترين روستــا:روستایتیل آباد

 

 

محور گردشگری امامزاده قرن آباد

نام منطقه:محور گردشگریامامزاده قرن آباد

استان:گلستان

آدرس:استان گلستان - شهرستان گرگان - روستای قرن آباد

نزديك ترين شهــر:گرگان
نزدیکترین روستا:قرن آباد
 

 

منطقه گردشگری امامزاده یحیی بن زید

نام منطقــه:منطقه گردشگری امامزاده یحیی بن زید

استــان:گلستـان

آدرس:استان گلستان- شهرستان گنبد کاووس

نزديك ترين شهــر:گنبد کاووس
نزديك ترين روستــا:اسلام آباد - قلندر آباد

 

 

دهکده ییلاقی دراز نو

نام منطقــه:دهکده ییلاقی دراز نو

استـان:گلستان

آدرس:استان گلستان شهرستان کرد کوی روستای دراز نو

نزديك ترين شهـــر:كرد كوي
نزديك ترين روستــا:دراز نو

 

 

منطقه گردشگری پارک جنگلی دره ملا (باغ تاشته)
نام منطقــه:منطقه گردشگری پارک جنگلی دره ملا (باغ تاشته)
استــان:گلستـان
آدرس:استان گلستان- شهرستان رامیان
نزديك ترين شهــر:رامیان
نزديك ترين روستــا:دزدک

 

 

پارك جنگلي دلند

نام منطقه:پارك جنگلي دلند

استــان:گلستان

آدرس:استان گلستان- شهرستان راميان – شهر دلند

نزديك ترين شهــر:دلند
نزديك ترين روستــا:گلند

 

 

محورگردشگری دهنه زرین گل

نام منطقــه:محورگردشگری دهنه زرین گل

استــان:گلستـان

آدرس:استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستاي زرین گل

نزديك ترين شهــر:شهرستان علي آباد كتول
نزديك ترين روستــا:زرین گل

 

 

روستای گردشگری چینو

نام منطقــه:روستای گردشگری چینو

استــان:گلستـان

آدرس:استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستای گردشگری چینو

نزديك ترين شهــر:علي آباد كتول
نزديك ترين روستــا:روستای گردشگری چینو

 

 

 

چشمه سید کلاته
نام منطقه: چشمه سید کلاته
استــان:گلستـان
آدرس: استان گلستان- شهرستان رامیان
نزديك ترين شهــر:رامیان
نزديك ترين روستــا :سید کلاته

 

 

چشمه لال مینو دشت
نام منطقــه : چشمه لال مینو دشت
استــان :گلستـان
آدرس : استان گلستان- شهرستان مینو دشت
نزديك ترين شهــر:گالیکش
نزديك ترين روستــا :روستای بش اویلی

 

 

برای دریافت متن کامل روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید
نام منطقه : منطقه نمونه گردشگري چراغ تپه
استــان :گلستان
آدرس :استان گلستان- شهرستان مينو دشت
نزديك ترين شهــر:مينو دشت
نزديك ترين روستــا :حسین کرد

 

 

منطقه گردشگـري برج قابوس
نام منطقــه : منطقه گردشگـري برج قابوس
استــان:گلستـان
آدرس: استان گلستان- شهرستان گنبد كاووس
نزديك ترين شهــر:گنبد كاووس

 

 

ساحل بندر گز
نام منطقــه :ساحل بندر گز
استــان :گلستان
آدرس :ساحل بندر گز در شهرستان بندر گز و در كنار شهر واقع شده است
نزديك ترين شهــر:بندر گز
نزديك ترين روستــا:کوه صحرا

 

 

منطقه نمونه گردشگری آشوراده
نام منطقه : منطقه نمونه گردشگری آشوراده
استــان :گلستان
آدرس :استان گلستان- شهرستان تركمن – بندر تركمن
نزديك ترين شهــر: بندرتركمن
نزديك ترين روستــا: چاپاقلی

 

 

 

پارك جنگلي النگدره
نام منطقه : پارك جنگلي النگدره
استــان :گلستان
آدرس :استان گلستان شهرستان گرگان
نزديك ترين شهــر:گرگان
نزديك ترين روستــا :زيارت

 

 

 

چشمه آق سو کلاله
نام منطقــه: چشمه آق سو کلاله
استــان:گلستـان
آدرس: استان گلستان- شهرستان کلاله
نزديك ترين شهــر :کلاله
نزديك ترين روستــا:روستای آجن

 

 

 

مجموعه گردشگری زیتون تپه آزادشهر
پلان سایت زیتون تپه آزادشهر
تصویر پلان سایت زیتون تپه آزادشهر
 

 

افراتخته

نام منطقــه :دهکده ییلاقی افرا تخته

استــان:گلستـان

آدرس :استان گلستان- شهرستان علي آباد- روستاي افرا تخته

نزديك ترين شهــر:شهرستان علي آباد كتول
نزديك ترين روستــا :افرا تخته

برای دانلود متن کامل روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید
دریافت فایل
اعلان ها :
در حال حاضر سایت در دسترس می باشد، در غیر این صورت اطلاع رسانی خواهد شد


الزامات قانونی :
نسخه موبایل | نقشه تارنما | RSS | دفاتر پیشخوان | حریم خصوصی | بیانیه سطح خدمات | شخصی سازی | دستورالعمل بروز رسانی سایت | راهبرد مشارکت ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی استان گلستان است

[ آخرین بروزرسانی یکشنبه 06 فروردین 1402 15:21 ]
ارتباط با مدیرکل و معاونین

در صورتی که نیاز به دریافت پاسخ دارید , حتما ایمیل خود را وارد نمائید تا در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ داده شود , در غیر این صورت پیغام شما بدون پاسخ خواهد بود
*
مردمی کارکنان اداره
*


پست زمینه


اندازه فونت