برج گرگان

برج گرگان با ارتفاع پنجاه و هفت متر دومین برج بلند کشور پس از برج میلاد به شمار می رود. ...

اطلاعات بیشتر

پارک ساحلی کلاله

پارک ساحلی کلاله جنب دانشگاه ازاد در خیابان شاددل واقع شده است. پارک ساحلی با مساحت حدود 8000 مترمربع تحت نظارت ...

اطلاعات بیشتر

پارک قابوس (باغ ملی)

تاریخ احداث این پارک به زمان رضاخان(پهلوی اول) می رسد و مانند مادری مهربان،بلندترین برج آجری جهان را در آغوش ...

اطلاعات بیشتر

جنگل ناهارخوران گرگان

این جنگل در جنوب شهر گرگان واقع شده است.ناهارخوران امروزه به صورت یک پارک جنگلی در جنوب شهر گرگان و در فاصلهٔ ۸ ...

اطلاعات بیشتر

پارک جنگلی آزادشهر

این پارک در داخل شهر وموقعیت آن در قسمت جنوب غربی قرار گرفته است ...

اطلاعات بیشتر

پارک زیتون تپه آزادشهر

این پارک در ضلع جنوبی شهر آزاد شهر ودر فاصله 2کیلومتری تا مرکز شهر فاصله دارد. ...

اطلاعات بیشتر

پارک شبنم نوده خاندوز آزادشهر

این پارک برفرازتپه ای مشرف به شهردرمسیر جاده بین المللی آزاد شهرشاهرود قرار ...

اطلاعات بیشتر