اسکله بندر ترکمن

جالب ترین نقطه شهر بندرتركمن، اسکله آن است که در غرب شهرستان واقع شده ...

اطلاعات بیشتر

ساحل روستای چارقلی شهرستان گمیشان

روستای چارقلی در موقعیت ریاضی 54 درجه و2دقیقه طول شرقی و36 درجه و55 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .این روستا ...

اطلاعات بیشتر

سواحل گمیشان

شهرستان گمیشان دارای 35 کیلومتر ساحل و15هزار هکتار اراضی ساحلی ...

اطلاعات بیشتر

ساحل نوکنده بندرگز

ساحل نوکنده در8 کیلومتر از شهرستان بندرگز ودر4 کیلومتری شهر نوکنده فاصله دارد ...

اطلاعات بیشتر

ساحل بندر تركمن

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند ...

اطلاعات بیشتر

قطب بین المللی گردشگری گمیشان

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند ...

اطلاعات بیشتر

ساحل بندرگز

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند ...

اطلاعات بیشتر

آشوراده

امروزه بسياري از كشورهاي جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد ، اشتغال و ايجاد درآمد درك كرده اند ...

اطلاعات بیشتر