1

پارک شبنم نوده خاندوز آزادشهر

این پارک برفرازتپه ای مشرف به شهردرمسیر جاده بین المللی آزاد شهرشاهرود قرار دارد

 

شرح جاذبه :

دیواره وپله های سنگی این پارک منا ظری زیباراب وجودآوره است . سیمای پارک ومراسم نورافشانی شب نیمه شعبان باعث معروفیت این پارک شده است.همچنین این پارک منطقه نمونه گردشگري شناخته شده است

 

امکانات گردشگری موجود

سرویس بهداشتی : دارد

واحد اقامتی : ندارد

سوییت : ندارد

راه دسترسی : دراه دسترسی آن آسفالت شده است وبصورت جنگلی می باشد.

نحوه دسترسی : خودرو

بهترین فصل بازدید : در تمام فصول سال شهروندان و مسافرین از این پارک بازدید می کنند و شبها هم امنیت جهت اقامت برای مسافرین برقرار می باشد.

ملزومات ضروری گردشگردرفصول خاص : آب و غذا لوازم شخصی

سایر امکانات رفاهی : این پارک دارای ،نماز خانه و آب آشامیدنی که به منظور رفاه حال شهروندان  و مسافرین احداث شده است