1

پارک ساحلی کلاله

پارک ساحلی کلاله جنب دانشگاه ازاد در خیابان شاددل واقع شده است. پارک ساحلی با مساحت حدود 8000 مترمربع تحت نظارت شهرداری کلاله است . مکانی مناسب جهت تفریح خانواده های عزیز کلله ای میباشد. دارای وسایل بازی برای کودکان میباشد