تكيه دباغان گرگان

موقعیت جاذبه: محله دباغان در ضلع شمالي محله بزرگ و قديمي سبزه مشهد شهر گرگان واقع ...

اطلاعات بیشتر

تكيه سر پير گرگان

سر پير يكي از محلات قديمي سبزه مشهد گرگان است. اين محله با محله باغان مرز شمالي بافت قديم شهر گرگان را شامل مي ...

اطلاعات بیشتر

تكيه مير كريم گرگان

اين تكيه در شمال غربي محله ميدان ، در محله اي به نام مير كريم شهر گرگان قرار دارد ...

اطلاعات بیشتر

تكيه شاهزاده قاسم

اين تكيه در ميان مردم به نام ‹‹ شازده قاسم ›› نيز شناخته مي شود و در غرب محله قديمي ميدان، شهر گرگان واقع شده ...

اطلاعات بیشتر

تکیه میخچه گران گرگان

اين تكيه در مركز محله ميخچه گران و در حاشيه شرقي خيابان شهر قرار گرفته ...

اطلاعات بیشتر

تكيه نعلبندان

تكيه نعلبندان در مركز محله اي به همين نام در حاشيه شمالي خيابان امام خميني شهر گرگان قرار ...

اطلاعات بیشتر

تکیه سبزه مشهد

تكيه سبزه مشهد در ضلع شمال شرقي محله قديمي سبزه مشهد و مصلي شهر گرگان قرار ...

اطلاعات بیشتر

تکیه سرچشمه گرگان

در تقسيم بندي تاريخي محلات بافت قديم گرگان . سرچشمه قسمتي از محله بزرگ سبزه ميدان به شمار مي آيد.تكيه سرچشمه با ...

اطلاعات بیشتر

تکیه عباسعلی گرگان

: محله بزرگ ميدان يا دروازه نو يكي از سه محله اصلي و بزرگترين محله در شهر گرگان محسوب مي گرديد. ...

اطلاعات بیشتر

تكيه دربنو ( درب نو)

: اين تكيه در محله قديمي دربنو شهر گرگان و در ضلع غربي مدرسه عماديه واقع شده است. تكيه دربنو داراي نقشه ...

اطلاعات بیشتر