Skip to main content

آیین زیبای «چکه سما»

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

آیین زیبای «چکه سما» در شهرستان علی آباد کتول که معمولا در عروسیها و آیینهای شادمانی اجرا میشود

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است