Skip to main content

بازار نعلبندان گرگان

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

بازار نعلبندان بازاریست قدیمی در گرگان. این بازار در داخل بافت قدیمـ شهر بعد از میدان شهرداری قرار دارد. بازار قدیمی نعلبندان در روزگاران گذشته از جمله مراکز مهمـ داد و ستد کالـا، توزیع و نشر افکار و عقاید فرهنگی - اجتماعی بوده است.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است