Skip to main content

«هیرکان» پلنگ دوساله در پارک ملی گلستان رهاسازی شد

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

هیرکان توله پلنگ دوساله ای که توسط اداره کل حفاظ محیط زیست گلستان نگهداری می‌شد، با حضور معصومه ابتکار در پارک ملی گلستان رهاسازی شد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است