Skip to main content

ذکر خنجر و نحوه ی اجرای آن/کلاله

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

فلسفه ی رقص خنجر را باید در اعتقادات قومی و فرهنگی ترکمن ها جستجو کرد که از گذشته های دور به یادگار مانده است و در واقع، نمایشی هنری، رزمی و نمایشی است. همراه با حرکاتی هماهنگ و موزون که جلوه و شکوهی خاص دارد و تماشاگر را نیز، همچون مجریان آن، در حالتی رویایی فرو می برد.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است