Skip to main content

صنایع دستی ترکمن

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

صنایع دستی اگر در گذشته های قدیم در میان مردمان کاربرد بومی داشت و برای رفع نیازها ساخته می شدند، امروزه به اثری هنری و فرهنگی تبدیل شده و کاربرد اقتصادی و اشتغالزایی هم یافته اند. تعداد صنایع دستی منطقه گنبدکاووس بسیار زیاد است و برای معرفی اجمالی آن همین بس که بافت قالی و قالیچه، پشتی ، گلیم و پلاس ، سوزن دوزی ، قارچین، جاجیم، نمدمالی و منبت کاری بخشی از صنایع دستی مردمان با فرهنگ این خطه است.

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است