Skip to main content

اجرای موسیقی سنتی ترک قزلباش در برنامه چهلچراغ

منتشر شده توسط miras پنجشنبه 11 دی

شهرستان رامیان درشرق استان گلستان واقع میباشد.در شمال شهرستان گنبد کاووس قرار دارد واز جنوب به رشته کوههای البرز ختم میشود. همسایه شرقی شهرستان،آزادشهر وعلی آبادکتول در غرب آن واقع میباشد و ازنظر جغرافیایی به دوناحیه جلگه ای و کوهستانی تقسیم میشود

قابلیت درج نظر تنها برای کاربران سایت فراهم است