1

شاه تپه (گرگان)

شاه تپه در 36 کیلومتری شمال غربی شهر گرگان و در نزدیکی روستای یساقی شهر کردکوی واقع شده است. ارتفاع این تپه حدود 8متر از سطح زمین های اطراف بالاتر است.

شاه تپه

شاه تپه در 36 کیلومتری شمال غربی شهر گرگان و در نزدیکی روستای یساقی شهر کردکوی واقع شده است. ارتفاع این تپه حدود 8متر از سطح زمین های اطراف بالاتر است. در سال 1931 میلادی هیات باستان شناسی سوئدی به سرپرستی دکتر آرنه در این مکان به حفاری پرداخت. در این کاوش دو دوره مهم اسلامی و پیش از تاریخ مشخص گردید.آثار و اشیا بدست آمده عمدتا سفالین بودند که شباهت فراوانی به ظروف تپه حصار دامغان داشتند. قدمت شاه تپه به هزاره پنجم قبل از میلاد می رسد.