1

آق تپه گنبد

آق تپه در حدود 15 کیلومتری شمال شرقی شهرستان گنبدکاووس و در 350 متری جنوب غربی روستای بزق آباد و در 500 متری شرق محل پیوستن دو رودخانه گرگان و اوغان واقع شده است.پلان این تپه به شکل بیضی می باشد. ارتفاع تاج آق تپه از زمین های اطراف حدود 10 متر است.

آق تپه

 آق تپه در حدود 15 کیلومتری شمال شرقی شهرستان گنبدکاووس و در 350 متری جنوب غربی روستای بزق آباد و در 500 متری شرق محل پیوستن دو رودخانه گرگان و اوغان واقع شده است.پلان این تپه به شکل بیضی می باشد. ارتفاع تاج آق تپه از زمین های اطراف حدود 10 متر است.

آق تپه در پاییز سال 79 توسط هیأت باستان شناسی به سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادی مورد کاووش و حفاری علمی قرار گرفت که در واقع نخستین هیات باستان شناسی بود که در منطقه شمال شرق شهرستان گنبد کاووس و جنوب دیوار گرگان به کاوش های علمی پرداخت.

وجود قطعاتی از سفال های نوع چشمه علی و زاغه و همچنین سفال های هزاره اول قبل از میلاد و هخامنشی در دامنه تاج تپه معرف وجود تمدن در این منطقه در ادوار مختلف تاریخ است. آثار بدست آمده از آق تپه دلالت بر وجود دو دوره فرهنگی فلات عتیق و فلات قدیم در دشت گرگان و منطقه ترکمن صحرا است.همچنین آثاری متعلق به هزاره اول و دوم هخامنشی از این تپه بدست آمد. بر طبق نتایج حاصله از کاوش های علمی هیات مذکور ساکنین اولیه ی آق تپه بر روی تپه ای طبیعی استقرار پیدا کرده بودند و غذای آنها منحصراً از محصولات گیاهی و غلات تامین می شده است. کشف انواع ظروف سفالی اعم از زاغه و چشمه علی، پیاله ، شیردان(برای حمل آب)، ابزارهای سنگی ، سردوک، بقایای اسکلت انسانی و اجاق، نشانگر وجود سکونتگاه انسانی و تمدن و فرهنگ خاص در این منطقه بوده است.