1

روستای پاقلعه

روستای پاقلعه یکی از توابع پگردشگری و تفریحی شهرستان رامیان می باشد.

روستای پاقلعه از توابع بخش مرکزی شهرستان رامیان است که با مختصات جغرافیایی 55درجه 7دقیقه طول شرقی و36درجه و55دقیقه عرض شمالی در10کیلو متری جنوب شرقی شهرستان رامیان و 70کیلومتری گرگان قرار دارد.

این روستا از شمال شرقی به پل ارام ،از جنوب و غرب به ارتفاعات قلعه ماران و از شمال غربی به منطقه تفریحی جامه شوران محدود می شود  ارتفاع روستا کوهستانی پاقلعه،از سطح دریا 180متر است و تحت تاثیر اقلیم کوهستانی زمستانهای سرد و تابستان های معتدل دارد.روستای کوهستانی پاقلعه در شیب ملایمی قرار دارد .