1

روستای ییلاقی افراتخته

روستای ییلاقی افراتخته از توابع بخش مرکزی شهرستان علی اباد کتول ودر32کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کتول و در 72کیلومتری گرگان و در 1500متری از سطح دریا قرار دارد.کوهای این ییلاق ب ترتیب کوهای شمالی... تکیانودر جنوب..ملیارتور در غرب..قرار گرفته است

روستای ییلاقی افراتخته از توابع بخش مرکزی شهرستان علی اباد کتول ودر32کیلومتری جنوب شرقی شهرستان کتول و در 72کیلومتری گرگان و در 1500متری از سطح دریا قرار دارد.کوهای  این ییلاق ب ترتیب کوهای شمالی... تکیانودر جنوب..ملیارتور در غرب..قرار گرفته است.زمستانهای این روستا خشک و سرد و برفی و تابستانهای معتدل و خنکی دارد ب طوری که در تابستان بیشتر ساکنین شهرستان برای گذراندن دوره تعطیلی خود به این روستا سفر میکنن و بیشتر ساکنین شهرستان و هم چنین افراد غیر بومی استان دارای یک ملک شخصی برای خود هستن..در پیرامون افراتخته منطقه شکار ممنوع