1

شغال تپه یکی از تپه هی باستانی شهرستان علی ابادکتول

این تپه ها آثاری از دوره هاي گوناگون تاريخي را در خود به امانت نگه داشته اند تا در روزگار آينده شاهدی غير قابل انکار از تلاش ايرانيان در بالندگي تمدن بشری باشند.

محوطه تاریخی شغال تپه در ۲۰۰ متری جنوب غربی میدان مرکزی شهرستان علی آباد کتول قرار دارد که این اثر در پنجم بهمن سال ۱۳۷۸ به شماره ۲۵۵۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

برخی کارشناسان معتقدند تپه های تاریخی متشکل از لايه و رگه هاي باستاني با ضخامت هاي مختلفي بوده و توالي ادوار يکجانشيني را به نمايش مي گذارند.

این تپه ها آثاری از دوره هاي گوناگون تاريخي  را در خود به امانت نگه داشته اند تا در روزگار آينده شاهدی غير قابل انکار از تلاش ايرانيان در بالندگي تمدن بشری باشند.

مطالعه و بررسی موارد فرهنگی موجود در این تپه تاریخی نشان می دهد که این اثر متعلق به دوره ساسانی و اسلامی است.

این تپه تاریخی دارای فرم بیضی، ۶۰ متر طول و ۵۰ متر عرض و مساحتی در حدود سه هزار متر مربع و ارتفاع آن چهار متر است.

و بر روی عرصه این تپه آثار سفالینه های قرمز رنگ، سفال آشپزخانه (پخت و پز) و سفالینه های لعابدار نقش دار وجود دارد که برخی از قطعه های سفال قرمز از نظر فرم ظروف شبیه به سفال های دوران ساسانی و قطعه های سفال لعابدار مربوط به دوره اسلامی است. قطعه های موجود، از آجرهای پراکنده در سطح این محوطه می تواند نشانگر وجود آثار معماری در درون این تپه تاریخی ارزشمند  می باشد.