1

مشاغل و محصولات روستای چینو

شغل مردمان روستای چینو شامل : کشاورزی ، باغداری ، دامداری و زنبورداری است.

شغل مردمان روستای چینو شامل : کشاورزی ، باغداری ، دامداری و زنبورداری است.  

عمده ترین محصول کشاورزی چینو برنج است . به لحاظ واقع شدن زمینهای کشاورزی این روستا در دهانه زرین گل و برخورداری از منطقه نیمه مرطوب کوهستانی و نیز برخورداری از آبهای جاری شده از کوههای سمنان (که بسیار مغذی است) و همچنین وزش بادهای مناسب در طول شبانه روز از کوههای ابر و ملک سلیمان ، مخصوصاً در هنگام گرده افشانی برنج و نیزکم آفت بودن این منطقه ، موقعیت مناسبی را برای کاشت برنج در این زمینها فراهم آورده است و برنج تولید شده آن زبانزد خاص و عام در منطقه علی آباد است و از انواع برنج آن می توان سنگ تارم،گرم تارم ،دم سیاه و هاشمی را نام برد.

دیگر محصولات کشاورزی این روستا شامل گندم،جو ، ارزن می باشد

از محصولات باغداری در این روستا می توان به گردو ،سیب درختی و گلابی اشاره کرد.

این روستا به لحاظ دارا بودن آب و هوای کوهستانی و انوع گلهای وحشی و نیز انواع درختان مثل نمدار و ... محیطی مناسب و بکر برای زندگی زنبورعسل بوده و سالانه بالغ بر چندین تن عسل طبیعی در این روستا تولید می گردد .

از انواع دام در این روستا می توان به پرورش گاو و  گوسفند اشاره کرد که پرورش آنها به روش سنتی انجام می گیرد.