1

امامزاده آق امام

بقعة این امامزاده در خارج از روستاى قراقاشلى، در میان قبرستان عمومى روستا واقع شده که چشم انداز بسیار زیبایى دارد و به «آق امام قراقاشلی» معروف است.

          بقعه این امامزاده در خارج از روستاى قراقاشلى، در میان قبرستان عمومى روستا واقع شده که چشم انداز بسیار زیبایى دارد و به«آق­امام قراقاشلی»معروف است.

          ساختمان بقعه، بنایى چهار ضلعى و مسجدى متّصل به آن می­باشد. چهار گوشواره در بالاى چهار کنج بنا قرار دارد و بقعه را به هشت ضلعى و سپس به دایره تبدیل کرده و گنبدى نوک تیز بر بالاى این دایره زده‏اند. در حرم امامزاده، صندوق بزرگى به ابعاد ۳×۲ مرقد را پوشانده­است. این صندوق داراى کنده‏کارى‏هاى ظریف بود که دو بدنه شمالى و جنوبى آن به سرقت رفته و بر حاشیه کلّه شمالى صندوق، آیاتى از کلام اللَّه مجید و بر کلّه دیگر آن « ناد علیاً مظهر العجایب تا آخر » حک شده­است.

          اتاق مرقد به ابعاد ۶×۶ و ارتفاع آن چهار متر می­باشد که بالاى آن گنبدى شبیه به کلّه قند به قطر شش و ارتفاع پنج متر قرار دارد. دو پنجره در غرب و شرق تعبیه شده و مدخل اصلى آن از مسجدى که در جنوب و به ابعاد ۴×۱۰ متر است، راه مى‏یابد و بام آن شیروانى می­باشد.

          اطراف بقعه، گورستان قدیمى شیعى است و سنگ‏هاى قبور سنگ لت سیاه رنگ می­باشد. نوشته‏هاى سنگ‏ها نقر بوده و بر اثر ورقه شدن، سنگ از میان رفته است. پشت سنگ‏ها نقش‏هاى هندسى فراوان و زیبا وجود دارد. سنگ‏هاى این گورستان شباهت زیاد به سنگ‏هاى گورستان سفیدچاه کنار رودخانه نکا دارد. جنس سنگ و نقش‏هاى هندسى پشت آن همانند است.

          بناى امامزاده بر روى تپّه‏ باستانى قرار دارد و آثار سفال فراوان در آن دیده مى‏شود. گورستان بقعه تحت شماره 11307 و امامزاده تحت شماره 11304 به ثبت میراث فرهنگى رسیده­است.