1

مراسم سمنو پزان و آیین های وابسته به آن

پخت این حلوا در شهرستان گرگان ، و غالبا به منظور برآورد حاجات و هنگام پخت آن مراسمات مذهبی و خواندن ادعیه صورت می گیرد.

سمنو در صدر اسلام وارد ایران شده است و به مرور زمان به شکل امروزی تکامل یافته است.

 سمنو در واقع نوعی حلوای شیرین محسوب می شود که شیرینی آن فقط از جوانه گندم بدست می آید و پخت این حلوا در شهرستان گرگان ، و غالبا به منظور برآورد حاجات و هنگام پخت آن مراسمات مذهبی و خواندن ادعیه صورت می گیرد.

علاوه بر جایگاه فرهنگی و غذایی سمنو این حلوا در طب سنتی ایرانیان به دلیل خواص آن جایگاه ویژه ای داشته و همچنین پخت  سمنو به دلیل نماد زایش و باروری گیاهان در فصل بهار جزئی جدایی ناپذیر سفره هفت سین در بین تمامی ایرانیان محسوب می شود.

میراث فرهنگی ناملموس(میراث معنوی) با عنوان سمنو پزان و آیین های وابسته به آن به شماره 1159 در 22 اسفندماه 1394 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.