1

ترانشه گبری قلعه (کافر قلعه)

ین قلعه خاکی مشابه پادگان های دیدبانی در مسیر دیوار دفاعی قزل آلان یا دیوار دفاعی گرگان است که در حدود سه کیلومتری جنوب شرقی روستای ایگدر سفلی قرار دارد

این قلعه خاکی مشابه پادگان های دیدبانی در مسیر دیوار دفاعی قزل آلان یا دیوار دفاعی گرگان است که در حدود سه کیلومتری جنوب شرقی روستای ایگدر سفلی قرار دارد که به صورت مربعی شکل تقریبا750 در 750 می باشد که در گوشه ی جنوب شرقی آن خرابه ی یک سربازخانه قرار دارد. این قلعه با بالا آوردن خاک از وسط و قسمت بیرونی بسیار منظّم و دقیق ساخته شده و در اطراف آن سفال های شکسته  فراوان و آثار باستانی زیاد یافت می شود که گاهی شایعه و سر و صدای یافتن گنج های ارزشمند نیز پراکنده می شود.در ضمن چوپانان و کشاورزان نیز هنگام کار سکه های مسی مختلف نیز می یا بند که با توجه به زمان یافت هر سکه 1000 تا 2000 تومان می فروشند و متاسفانه کاوش های غیر عملی و حفاری های قاچاقچیان بلای جان این اثر تاریخی می باشد. در روی آثار باقیمانه و سفال های شکسته و پراکنده در منطقه می توان حدس زد که این منطقه محل رفت و آمد های فراوان در گذشته بوده و از دوره های مختلف آثار باقیمانده است.اما نام آن کافر قلعه یا گبری قلعه نشان میدهد که این قلعه سابقه بسیار قدیمی دارد بر اساس شایعات لشکریان اسکندر مقدونی به هنگام عزیمت به مشرق زمین این مکان را برای سکونت لشکریان خود انتخاب کرده است.ولی به نظر نگارنده این قلعه ارتباط نزدیکی با ساخت دیوار دفاعی قزل آلان یا گرگان قدیم دارد چرا نحوه ساخت و قرار گرفتن سربازخانه در گوشه جنوب شرقی آن با پادگانهای دیوار دفاعی گرگان همخوانی دارد. و احتمال همزمانی ساخت آنها را بیشتر می کند. هر چند سکه های مسی دوره های مختلف در آن  یافت می شود که نشانگر فعالیت این مناطق تا مدت ها بعد از ساخت می باشد. متاسفانه این محدوده بسیار با ارزش اکنون به عنوان زمین کشاورزی استفده می شود و سال به سال از ارتفاع دیوارهای آ ن کاسته می شود و در حال نابودی است.