1

یاریم تپه

این تپه در فاصله ۹ کیلومتری جنوب شهرستان گنبدکاووس واقع گردیده و با شکلی مدور با قطر ۱۸۰ متر و ارتفاع ۲۰ متر می باشد.

این تپه باستانی در ۹ کیلومتری جنوب گنبد کاووس قرار دارد.رودخانه قره سو از شمال تپه میگذرد و تمامی قسمت شمالی آنرا شسته است. بقایای به دست آمده از این تپه حداکثر به دوره نوسنگی حدود هزاره پنجم پ م میرسد. این تپه آثار معماری نیز دارد که در آنها دیوارها از خشت تشکیل شده اند و کف از خاک کوبیده، سفالهای به دست آمده به پنج گروه تقسیم میشوند.سفالهای دوره نوسنگی که دست ساز هستند، سفالهای قرمز، سفالهای خاکستری، نارنجی و قرمز پارتی. در دوره نو سنگی ساکنان این تپه اجساد را در زیر خانه های خود دفن میکردند و پس از دوره آهن اجساد خود را در بیرون از خانه ها در گورستانی کنار تپه دفن میکردند .