1

پارک فرهنگیان کلاله

پارک فرهنگیان کلاله پارکی است در شهرک فرهنگیان جهت رفاه و تفریح خانواده های عزیزی که در شهرک سکونت دارند.

پارک فرهنگیان با مساحت حدود 2800 مترمربع  تحت نظارت شهرداری کلاله است

محلی مناسب جهت بیتوته خانواده های عزیز کلاله ای