1

پارک نواب صفوی

پارک نواب پارکی محله ای و کوچک در شهرک نواب کلاله واقع میباشد. پارک نواب صفوی با مساحت حدود 1330 مترمربع تحت نظارت شهرداری کلاله است