1

پارک امام حسین(ع)

پارک امام حسین پارکی به مساحت 12000 مترمربع در شهرک امام حسین واقع شده است

پارک امام حسین زیر نظر شهرداری کلاله است.

دارای وسایل بازی کودکان میباشد

دارای سرویس بهداشتی است

مورد استقبال خانواده های عزیز شهر کلاله است.