1

پارک محله ای اوغان

این پارک محله ای در محله ای به نام اوغان ساخته شده است و بخاطر همین به نام پارک اوغان نام برده میشود

ادرس پارک: گالیکش-خیابان گلزار شهدا

مساحت پارک:3000 مترمربع

دارای  سرویس بهداشتی

دارای کانکس نگهبانی

دارای وسایل بازی کودکان

دارای لوازم ورزش صبحگاهی

دارای فضای سبز کافی