1

چراغ تپه مینودشت

در 3 کیلومتری جنوب شرقی شهر مینودشت واقع شده است ،

چراغ تپه یک تپه طبیعی ودارای یک محیط تقریبا جنگلی می باشد.  از این محوطه استفاده گردشگری می شود  و مردم شهر مینودشت در  کل فصلول  سال  به آن عزیمت می نمایند  و از زیبائیهای آن بهره مند می شوند. برای بهره مندی بیشتر مردم از مواهب و زیبائیهای چراغ تپه ، چراغ تپه امکان مناسب برای انجام برخی ورزشهای کوهستانی ، پیاده روی و بویژه یک سایت مناسب پرواز با پاداگلایر را فراهم می کند. 

 

 

 

امکانات گردشگری موجود

سرویس بهداشتی : ندارد

واحد اقامتی : در سطح شهر موجود است 

سوییت : در سطح شهر موحود است 

راه دسترسی : مسیر دسترسی تقریبا 3 کیلو متر آسفالت شده است.

نحوه دسترسی : باخودرو- مسیر دسترسی به آن از محله پسرک امکان پذیر است.

بهترین فصل بازدید : تمام فصول

ملزومات ضروری گرد شگردرفصول خاص : لوازم شخصی ، آب و غذا

سایر امکانات رفاهی