1

کاروانسرای دیمه لو

این کاروانسرا در ضلع غربی جاده کوهستانی گرگان ـ شاهکوه و در حد فاصل کاروانسرای قزلق در شمال و کاروانسرای رباط سفید در جنوب واقع شده است.

این کاروانسرا در ضلع غربی جاده کوهستانی گرگان ـ شاهکوه و در حد فاصل کاروانسرای قزلق در شمال و کاروانسرای رباط سفید در جنوب واقع شده است.

 

امکانات گردشگری موجود

 سرویس بهداشتی : ندارد

 واحد اقامتی : ندارد

 سوییت : ندارد

 راه دسترسی :  خاکی و کوهستانی

نحوه دسترسی : پیاده رو

سایر امکانات رفاهی : فاقد امکانات رفاهی میباشد

  ملزومات گردشگر : کوله پشتی ، آب ، نان

بهترین فصول گردشگري روستا : در تمام فصول سال قابليت جذب گردشگر را دارد.